Kategorie

Odběr novinek

TEPELNÁ IZOLACE

Nejsou zde žádné produkty.
TEPELNÁ IZOLACE

Nabízíme tepelnou izolaci - polystyreny (fasádní, podlahové, perimetrické a soklové desky, XPS), skelné vaty v rolích...

Více

Podkategorie

 • Minerální vata

  Tepelněizolační výrobky z minerální vaty se dělí na výrobky ze skleněné minerální vaty a výrobky z čedičové vaty.

 • Pěnový polystyren

  Tepelněizolační výrobky z pěnového (expandovaného) polystyrenu (EPS) se dělí do kategorií podle navrženého použití. EPS F - vnější kontaktní zateplení, EPS EF - elastifikovaný typ pro použití ve skladbě podlah, EPS P - perimetrické desky se sníženou nasákavostí, EPS T - desky se sníženou dynamickou tuhostí kročejového hluku, EPS S - výplňový materiál aplikace bez zatížení

 • Extrudovaný polystyren

  Výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) se vyznačují sníženou nasákavostí a nacházejí tak uplatnění v konstrukcích, kde mohou být vystaveny zvýšené vlhkosti.

 • PIR izolační desky

  Výrobky z tuhé polyisokyanurátové pěny se vznačují nadstandardními tepelněizolačními vlastnostmi. Uplatnění najdou v konstrukcích, kde je požadavek na kvalitní zateplení a zároveň na malou tloušťku tepelněizolační vrstvy. Výrobky z PIR se používají zejména v konstrukcích plochých i šikmých střech nebo podlah na terénu nebo nad nevytápěným prostorem.

 • Fenolická pěna

  Výrobky z fenolické pěny v sortimentu DEKTRADE zastupuje materiál Kingspan Kooltherm K5. Jedná se o tepelněizolační desky určené pro vnější kontaktní zateplovací systém weber.therm plus ultra. Materiál Kingspan Kooltherm K5 se vyznačuje velmi nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti až 0,020 W/m.K.

 • Dřevovláknité izolace

  Dřevovláknité desky jsou vyráběny lisováním krátkých jemných dřevěných vláken měkkého dřeva za současného působení vysoké teploty.

 • Pěnové sklo

  Tepelná izolace ze speciálních bloků vyrobená z materiálů s vysokou hustotou a pevností v tlaku, používané především k odstranění tepelných mostů.


Kontaktujte nás

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 8 hodin do 20 hodin.

Telefon:777 660 880

Kontaktujte naši zákazníckou linku